การแข่งขันว่ายน้ำ 5th MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP

วันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รายการ 5th MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร (ภาษาไทย)

สูจิบัตร (English)

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายพงศกร ฤทธิ์เต็ม
นายพงศกร ฤทธิ์เต็ม ประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP 5th
(ชิงชนะเลิศภาคเหนือ ประจำปี 2565)

ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

—————————–

1.วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน

 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ หันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาว่ายน้ำมากขึ้น
 • เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชมรม โรงเรียน และสโมสรต่างๆ
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นในด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย
 • เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำของประเทศไทย
 • เพื่อเป็นกิจกรรมระหว่างสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • เพื่อเป็นการจัดอันดับ Thailand ranking ของนักกีฬาว่ายน้ำในแต่ละรุ่นอายุของประเทศไทย
 • เพื่อเป็นการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
 • เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2566
 • เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักกีฬาว่ายน้ำประจำปี2566
 • เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำเอาสถิติคัดเลือกตัวซีเอ็ดกรุ๊ปประปี 2565

2.สถานที่แข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร)

3.กำหนดการทำการแข่งขัน

 • วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (เริ่มทำการแข่งขันเวลา 08.00 น.)

4.กติกาการแข่งขัน

 • ใช้กติกากีฬาว่ายน้ำ ฉบับแปลภาษาไทย ปี 2560 – 2564 โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

5. ประเภทการแข่งขัน

 • รายการชาย (19)
  • ฟรีสไตล์ 50ม., 100ม., 200ม, 400ม, 800ม, 1500ม.

  • กรรเชียง 50ม, 100ม, 200ม.
  • กบ 50ม, 100ม, 200ม.
  • ผีเสื้อ 50ม, 100ม, 200ม.
  • เดี่ยวผสม 200ม, 400ม.
 • รายการหญิง (19)
  • ฟรีสไตล์ 50ม., 100ม., 200ม, 400ม, 800ม, 1500ม.

  • กรรเชียง 50ม, 100ม, 200ม.
  • กบ 50ม, 100ม, 200ม.
  • ผีเสื้อ 50ม, 100ม, 200ม.
  • เดี่ยวผสม 200ม, 400ม.
 • รายการผลัด (1)
  • ผลัดฟรีสไตล์ 2×50ม.

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน:

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2565 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2565
 • ค่าสมัครประเภทบุคคล (กลุ่มที่ 1 – กลุ่มที่ 5) เหมาจ่ายคนละ 700 บาท มีสิทธิ์ลงแข่งขันได้ 9 รายการ
 • ค่าสมัครประเภทบุคคล (กลุ่มที่ 6) เหมาจ่ายคนละ 400 บาท มีสิทธิ์ลงแข่งขันได้ 5 รายการ
 • ค่าสมัครประเภท (ผลัดฟรีสไตล์ 2×50ม.) รายการละ 140 บาท
 • ชำระค่าสมัครโดยวิธีการโอน หมายเลขบัญชี : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขบัญชี 672-010817-1 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 (ช่วงเวลาการโอน 09.00 – 15.00 น.)
 • รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนจำกัด หากครบจำนวนขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนเวลา

7. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่ม 1 คือ นักกีฬาที่เกิดก่อนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
 • กลุ่ม 2 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 – วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 • กลุ่ม 3 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 • กลุ่ม 4 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 • กลุ่ม 5 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 • กลุ่ม 6 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 

รายการแข่งขัน

กลุ่มอายุ / พ.ศ.เกิด

 

กลุ่ม1

(2549 ลงไป)

กลุ่ม 2

(2550-2551)

กลุ่ม 3

(2552-2553)

กลุ่ม 4

(2554-2555)

กลุ่ม 5

(2556-2557)

กลุ่ม 6

(2558-2559)

จับโฟมเตะขาฟรีสไตล์ 50เมตร

 

 

 

 

 

X

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

X

X

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

ฟรีสไตล์ 200 เมตร

X

X

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

ฟรีสไตล์ 400 เมตร

X

X

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

ฟรีสไตล์ 800 เมตร

X

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร

X

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน

กรรเชียง 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

กรรเชียง 100 เมตร

X

X

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

กรรเชียง 200 เมตร

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน

กบ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

กบ 100 เมตร

X

X

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

กบ 200 เมตร

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน

ผีเสื้อ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

ผีเสื้อ 100 เมตร

X

X

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

ผีเสื้อ 200 เมตร

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน

เดี่ยวผสม 200 เมตร

X

X

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

เดี่ยวผสม 400 เมตร

X

X

X

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน

ผลัดฟรีสไตล์     2X50

X

X

X

X

X

X

8. คุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลต้องสมัครแข่งขันในกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้น
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครแข่งขันในเว็บไซต์ www.cnxswimming.com
 • ตรวจสอบรายชื่อ เพิ่มเติมและแก้ไข ผ่านแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆไม่รับแก้ไขทางโทรศัพท์ จะรับเฉพาะเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ( ต้องการหลักฐานเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ )

9. การประชุมผู้จัดการทีม:

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมใต้อาคารสระว่ายน้ำ

10. ระบบการจัดการแข่งขัน

 • จัดการแข่งขันแบบ Time Final

11. รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดประเภทสโมสร ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย อันดับที่ 1-6
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • นักกีฬาชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับ เหรียญทอง, เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง (กลุ่ม 6 แจกเหรียญทุกชุด/จับโฟมแจกทุกคน)
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย แต่ละรุ่นอายุแยก ชาย – หญิง อันดับที่ 1-6 จำนวน 60 รางวัล (พิจารณาจากคะแนนรวมของนักกีฬาที่มีรายการแข่งขันประเภทบุคคล) หากในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน นับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลำดับ หากเท่ากันอีกให้ครองถ้วยร่วมกัน

12.รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุด 6 รางวัล

 • สโมสรยอดเยี่ยมลำดับที่ 1 รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • สโมสรยอดเยี่ยมลำดับที่ 2 รับเงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • สโมสรยอดเยี่ยมลำดับที่ 3 รับเงินสดมูลค่า 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • สโมสรยอดเยี่ยมลำดับที่ 4 รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • สโมสรยอดเยี่ยมลำดับที่ 5 รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • สโมสรยอดเยี่ยมลำดับที่ 6 รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนประเภทบุคคล ชาย-หญิง ทุกรุ่นอายุรวมกัน หากคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาทีมที่มีจำนวนนักกีฬาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

13. คะแนนการแข่งขัน

 • ผู้ที่ได้เหรียญทอง ทำสถิติดีกว่าสถิติประเทศไทยในรุ่นอายุ 50 คะแนน
 • ผู้ที่ได้เหรียญทอง ทำสถิติดีกว่าสถิติภาค 5 ในรุ่นอายุ 30 คะแนน
 • รายการประเภทบุคคลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 6 คะแนน 15, 7, 5, 3, 2, 1 ตามลำดับ
 • รายการประเภททีม ไม่มีคะแนน
 • รายการแข่งขันใดมีจำนวนสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง 3 สโมสรให้ทำการแข่งขันแต่ไม่นับคะแนน

14. การประท้วงการแข่งขัน

 • ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทำหนังสือการประท้วงพร้อมเงินประกันจำนวน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน) หลังจากติดประกาศผลการแข่งขันในรายการนั้นอย่างเป็นทางการไม่เกิน 30 นาที และถ้าคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินประกัน ให้ แต่ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน
 • การประท้วงคุณสมบัติจะต้องประท้วงให้เสร็จสิ้นในการประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น

15. รายการแข่งขันระยะทางฟรีสไตล์ 400, 800, 1500 เมตร และเดี่ยวผสม 400 เมตร

 • นักกีฬาที่สมัครลงทำการ แข่งขันต้องว่ายไม่เกินกว่าเวลาที่ภาคกำหนดตามตารางด้านล่างหากนักกีฬาว่ายเกินกว่าเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับท่าละ 200 บาทแต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อสโมสร

16. การสละสิทธิ์การแข่งขัน

 • ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมต้องแจ้งสละสิทธิ์นักกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีมหากไม่แจ้งสละสิทธิ์ในวันประชุมผู้จัดการทีม จะต้องเสียค่าปรับ ท่าละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อสโมสร (การแจ้งสละสิทธิ์จะไม่คืนเงินค่าสมัคร)

17. การรักษาความปลอดภัยในช่วงโควิด 19

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด -19) ตามคำแนะนำและข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท้องที่จังหวัด และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เช่นการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากตลอดการชมหรือปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นนักกีฬาในขณะฝึกซ้อมหรือทำการทดสอบ
 • คณะกรรมการแข่งขันฯ มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ รถ ฉุกเฉินในกรณีมีความจำเป็นจะต้องขนย้ายผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เท่านั้น
 • ในกรณีที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีทรัพย์สินสูญหาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่มีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(โควิด -19) ในกรณีที่ผู้ใดเข้าร่วมแล้วติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักกีฬาจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเวลาทำการแข่งขันและหลังเวลาแข่งขันเสร็จต้องใส่หน้ากากอนามัย และออกจากบริเวณสระว่ายน้ำทันที
 • ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและนักกีฬาที่อายุเกิน 18 ปีในการทดสอบต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ นักกีฬาและผู้ฝึกสอนต้องแสดงใบลงชื่อยินยอมของผู้ฝึกสอนโค้ช หรือผู้ปกครองนักกีฬา(ตามเอกสารแนบท้าย) ให้เรียบร้อยและนำยื่นตอนประชุมผู้จัดการทีม
 • หมายเหตุ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือสถานที่ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทางคณะ กรรมการทดสอบ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

18. สูจิบัตร

 • ดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด และ www.cnxswimming.com

19. ที่พักแนะนำ

 • โรงแรมวนาเวศน์ โทร 0 5391 7899
  • หมายเหตุ 1. เป็นที่พักภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • หมายเหตุ 2. โรงแรมวนาเวศน์สามารถจองได้ในราคาพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ราคา 450บาท/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

20. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร 053 917 7820 ถึง 1 (ฝ่ายสถานที่)
 • นายพงศกร ฤทธิ์เต็ม (เอก) โทร 091 760 6452 (ประธานจัดการแข่งขัน)
 • นายนพนรินทร์ ปิ่นคำ (อ๊อฟ) โทร 095 134 8142 (รองประธานจัดการแข่งขัน)
 • คุณไพบูลย์ เจริญสันติ โทร 081 530 0700 (ฝ่ายประมวลผล)
 • Line Official Account: @cnxswimming (ฝ่ายประมวลผล)

แผนที่สระแข่งขัน