ดงภูเกิด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

วันที่ 20-21 มกราคม 2567

ณ สระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

รายการ ดงภูเกิด #5
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

ครูน้อย
ครูน้อยฝ่ายจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน ดงภูเกิด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2567

ณ.สระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก (สระ 25เมตร 6 ช่องว่าย)

************************************

ถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมแจก ลำดับที่ 1-12

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วย พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมชนะเลิศอันดับ 3 ชิงถ้วย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมชนะเลิศอันดับ 4 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท

************************************

นักกีฬายอดเยี่ยมแจกถ้วยรุ่นละ 12 ใบ แยกชาย หญิง (ดูรายละเอียดหัวข้อรุ่นอายุ)

นักกีฬายอกเยี่ยมลำดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ รับมาสคอต

************************************

ว่ายผลัดพิเศษ ผลัดครอบครัว นักกีฬา 1 คน + ผู้ปกครองหรือโค้ช 1 คน

รับ เหรียญทองทุกคน พร้อมถ้วยรางวัล

1. วัตถุประสงค์

 • สนับสนุนและส่งเสริมให้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและปลูกให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
 • ส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำ ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • สนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ปลูกฝังนิสัยการออกกำลังกาย

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ.สระว่ายน้ำ ดงภูเกิด ค่ายเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก (สระว่ายน้ำ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

3. กำหนดการแข่งขัน

 • วันเสาร์อาทิตย์ ที่ 20-21 มกราคม 2567
 • ประชุมผู้จัดการทีม วันแรกของการแข่งขัน เวลา 7.30 น.

4. รุ่นอายุการแข่งขัน

 • รุ่นอายุ 5 ปี เกิด พ.ศ. 2562 ขึ้นไป(มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2561 ขึ้นไป(มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2560 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ. 2552 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)

5. คุณสมบัติของนักกีฬา

 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องสังกัด สโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นของตนเอง
 • ประเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อย สามารถข้ามไปลงรุ่นอายุ มากกว่าได้ (แต่เลือกแข่งได้เพียง รุ่นเดียวเท่านั้น)

6. ค่าสมัคร

 • รุ่นอายุ 5-ทั่วไป ค่าสมัครเหมาจ่าย คนละ 800 บาท
 • ประเภททีมผลัดครอบครัวพิเศษ ทีมละ 600 บาท
 • ประเภททีมผลัด รายการละ 180 บาท
 • ชำระค่าสมัครได้ทาง บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 292-208-8380 ชื่อ นางสาว ทัณฑสร พัฒฑิพลกร และส่งหลักฐานการชำระเงินในช่องทางที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

7. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตร รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน
 • สำหรับทีมที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในระบบ cnxswimming แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

8. สถานที่รับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง www.cnxswimming.com

9. กำหนดรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2567 หรือเมื่อครบจำนวน 500 คน
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร
 • ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหากเลยกำหนด

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายจัดการแข่งขัน
  • ครูน้อย 064-936-2947
 • ฝ่ายประมวลผล
  • Line Official Account: @cnxswimming

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ สระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

12. กติกาการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันกีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ FINA 2019
 • การแข่งขันจะถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL) ไม่มีรอบคัดเลือก การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยตัวครั้งเดียว (ONE START RULE) ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 8 ปี ใช้ (TWO START RULE) การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ำ (TOUCHBOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ละลู่
 • ผู้ควบคุมทีมและผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬา หากมีการประท้วงและเป็นผลนักกีฬา จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกแต่จะถือเวลาที่ดีที่สุด ในการตัดสิน

13. การนับคะแนน

 • ประเภทบุคคล ระยะทาง 25/50/100 เมตรจะได้คะแนน
  • 50/40/30/26/24/22/20/18/16/14/12/10
 • ประเภททีมผลัด
  • 50/40/30/26/24/22/20/18/16/14/12/10
 • รายการจับโฟมเตะขาฟรีไม่คิดคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)
 • รายการบุคคลหรือทีมผลัด กรณีส่งเข้าร่วมแข่งขันไม่ถึง 3 ทีม/ชมรม/สโมสร ไม่มีการนับคะแนน

14. การดำเนินการแข่งขัน

 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ในแต่ละรายการนักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัวและรับเหรียญรางวัล

15. ปัญหาต่างๆ

 • หากปัญหาใดเกิดขึ้นการตัดสินจะให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาท อันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขัน
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการแข่งขันตามหลักสากลโดยจะเตรียมการปฐมพยาบาลขั้นต้นไว้ให้เท่านั้น

17. การประท้วง

 • การประท้วงใด ๆ ให้เฉพาะผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 20 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

18. รางวัลสำหรับนักกีฬา

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

19. เงินบำรุงทีม

 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม ถ้วยเงินบำรุงทีม 10,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 7,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 4 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท

20. ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขั

รุ่นอายุ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

เดี่ยวผสม 100 เมตร

0

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

กบ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

ผลัดฟรีสไตล์ 2x25 เมตร ชาย/หญิง

5-6 ปี

7-8 ปี

9-10 ปี

11-12 ปี

13-14 ปี

ทั่วไป

ผลัดฟรีสไตล์ 2x25 เมตร มิกซ์

5-6 ปี

7-8 ปี

9-10 ปี

11-12 ปี

13-14 ปี

ทั่วไป

แผนที่สระแข่งขัน