การแข่งขันว่ายน้ำ คัดตัวกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”
(เฉพาะนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่)

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

สมาคมว่ายน้ำจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมว่ายน้ำจังหวัดเชียงใหม่ประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

แผนที่สระแข่งขัน