การแข่งขันว่ายน้ำ 2nd VERSO Swim Star 2022 by ARENA

วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำ VERSO International school

รายการ 2nd VERSO Swim Star 2022 by ARENA
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร (ภาษาไทย)

สูจิบัตร (English)

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

Swim Star
Swim Starประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ 2nd VERSO Swim Star 2022 By ARENA

รับรองสถิติโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565

จัดการแข่งขัน ณ สระว่ายน้ำ VERSO international School

ดำเนินการจัดโดย สโมสร Bangkok Elite Swim Team สังกัดสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และ ARENA Thailand

………………………………………………………………………………

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้สถิติเวลาในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2566
 • เพื่อเป็นการจัดอันดับของนักกีฬาว่ายน้ำประเทศไทย
 • เพื่อเป็นกิจกรรมระหว่างสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • เพื่อใช้สถิติในการพิจารณาเข้าร่วมรายการนานาชาติของสมาคมฯ

2. สถานที่

 • สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนนานาชาติ VERSO

3. วันที่แข่งขัน

 • วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565

4. กติกาการทดสอบ

 • ใช้กติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ 2017 – 2021 (ฉบับภาษาไทย แปลโดยสมาคมฯ)
 • ระบบจัดการทดสอบ Time Final โดยรวมรุ่นอายุ แยกเพศ ใช้นาฬิกาอัตโนมัติ
 • ผลการแข่งขันจะแยกตามอายุและเพศ
 • ปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบเวลาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมทดสอบเวลาจะต้องรายงานตัวก่อนเริ่มการทดสอบ 15 นาที

5. การเตรียมตัวแข่งขันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้เข้าชม และเจ้าหน้าที่ต้องตรวจ ATK ด้วยตัวเอง โดยข้อกำหนดต่างๆ จะปฏิบัติตามมาตราการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
 • อนุญาตให้ผู้เข้าชมการแข่งขัน โดยผู้เข้าชมทุกท่านต้องดำเนินการตรวจ ATK เช่นเดียวกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน อนึ่งทางผู้จัดการแข่งขันดำเนินมาตราการภายใต้ประกาศของรัฐบาล ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการประกาศ และจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
 • ต้องส่วมใส่แมสก์ตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง 1 เมตร เป็นอย่างน้อย

6. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • เป็นนักกีฬาที่สังกัดในสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยปัจจุบัน
 • เป็นนักกีฬาที่สังกัดในโรงเรียนที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

7. รุ่นอายุและระบบการจัดการแข่งขัน

 • การนับอายุของนักกีฬาจะนับอายุตามปีเกิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แข่งขันแบบ Time Final แบบรวมรุ่นอายุ แยกเพศชาย – หญิง
 • รายการฟรีสไตล์ 1500 เมตร 800 เมตร เดี่ยวผสม 400 เมตร จำกัดจำนวนและเวลาว่าย หากเกินเวลาจะเชิญขึ้นจากสระและไม่บันทึกเวลา
  • ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย 23 นาที – หญิง 26 นาที
  • ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย 10 นาที – หญิง 12 นาที
  • เดี่ยวผสม 400 เมตรชาย 6 นาที 30 วินาที – หญิง 7 นาที
 • ผลการแข่งขันจะแบ่งเป็นรุ่นอายุ ดังนี้
  • i. ไม่เกิน 9 ปี
  • ii. 10 – 11 ปี
  • iii. 12 – 13 ปี
  • iv. 14 – 15 ปี
  • v. 16 – 18 ปี
  • vi. 19 ปีขึ้นไป

8. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • นักว่ายน้ำแต่ละคนสามารถลงแข่งขันรายการเดี่ยวได้ 9 รายการ
 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กันยายน 2565 หรือ หากจำนวนนักกีฬาครบตามจำนวน 600 คน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด
 • ส่งโดยไฟล์ Hy-tek หรือ สมัคร online ทาง www.cnxswimming.com
 • เป็นการจัดการแข่งขันโดยจำกัดจำนวนนักกีฬา หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล ณ วันที่ทำการแข่งขัน
 • ประกาศรายชื่อนักกีฬา สามารถดูผ่านเว็บไซต์ www.cnxswimming.com ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

9. การนับคะแนน การมอบเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล

 • การให้คะแนนประเภทเดี่ยว จะให้คะแนนจากผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-5 โดยมีคะแนน 32, 15, 7, 3, 1 ตามลำดับ หากลำดับเท่ากันจะได้คะแนนเท่ากัน
 • การมอบเหรียญรางวัลจะมีพิธีมอบเหรียญให้ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1, 2, และ 3 ตามกลุ่มอายุ จะได้รับเหรียญรางวัลตามลำดับ
 • ถ้วยรางวัลจะมีพิธีมอบให้กับนักกีฬาผู้มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1, 2, และ 3 ตามกลุ่มอายุ และถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมให้กับทีมที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1, 2, และ 3 รวมทุกกลุ่มอายุ

10. ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ค่าสมัครเหมาจ่ายคนละ 1,000 บาท สมัครแข่งขันได้คนละ 9 ท่า
 • หลังจากวันที่ 22 กันยายน 2565 จะได้ใบเรียกเก็บเงิน สามารถโอนชำระค่าสมัครได้ที่ ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 129-1-54235-9 World marketing จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทีมที่ยังไม่ได้ชำระค่าแข่งขันและให้สิทธิกับทีม/โรงเรียนอื่น (เนื่องจากขยายเวลารับสมัคร จะแจ้งกำหนดการชำระเงินใหม่ ให้ทราบอีกครั้ง)
 • จำกัดผู้ฝึกสอนประจำทีม ขึ้นอยู่กับจำนวนนักว่ายน้ำของแต่ละทีม โดยทางผู้จัดจะกำหนดตามความเหมาะสมและแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน

11. ตารางการแข่งขัน

 • เวลาการจัดแข่งขันว่ายน้ำโดยประมาณ 08.30 – 17.30 น. โดยในแต่ละวัน จะมีช่วงพักกลางวันประมาณ 30 นาที

Day

Events

Age

9 Years 

& Under

10 - 11 Years

 12 - 13 Years

 14 - 15 Years

 16 - 18 Years

 19 Years & Over

 

SAT

400 m. Freestyle 

     

50 m. Breaststroke 

200 m. Butterfly

 

 

100 m. Backstroke 

1500 m. Freestyle 

 

50 m. Backstroke

200 m. Breaststroke 

 

 

100 m. Freestyle 

400 m. Individual Medley 

 

 

SUN

200 m. Freestyle 

100 m. Breaststroke

50 m. Butterfly 

800 m. Freestyle 

 

200 m. Backstroke

 

 

100 m. Butterfly

50 m. Freestyle 

200 m. Individual Medley

12. การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย

 • คณะกรรมการจัดการทดสอบจะดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามคำแนะนำและข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท้องที่อย่างเคร่งครัด เช่น การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากตลอดการชมหรือการปฏิบัติหน้าที่
 • กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการทดสอบ คณะกรรรมการจัดการทดสอบจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เท่านั้น
 • ในกรณีที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีทรัพย์สินสูญหาย คณะกรรรมการจัดการทดสอบ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดที่เข้าร่วมการทดสอบ จะต้องไม่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในกรณีที่ผู้ใดเข้าร่วมการทดสอบแล้วติดเชื้อโควิด-19 คณะกรรรมการจัดการทดสอบจะไม้รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามที่

 • Line ID: Swim-star (ฝ่ายประสานงาน)
 • Line official account: @cnxswimming (ฝ่ายประมวลผล)

แผนที่สระแข่งขัน