การแข่งขันว่ายน้ำ 2nd AOSI Bangkok 2023

วันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิค จังหวัดปทุมธานี

รายการ 2nd AOSI 2023
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Resgister

Entry List

Session Report

Startlist

Results

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.ธนกร เนื่องคำมา
อ.ธนกร เนื่องคำมาประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok, Thailand (AOSI 2023)

ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2566

รับรองสถิติการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ชมรมว่ายน้ำจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท AITN Bangkok

ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยสโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนที่รักการออกกำลังกาย ให้มีการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาชนที่รักการออกกำลังกาย ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมระหว่างสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • เพื่อเป็นการจัดอันดับ Thailand ranking ของนักกีฬาว่ายน้ำในแต่ละรุ่นอายุของประเทศไทย
 • เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2566

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

3. วันที่แข่งขัน

 • ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 (จำนวน 3 วัน)
 • เริ่มการแข่งขันเวลา 08.00 น.

4. กติกาการแข่งขัน

 • ใช้กติกา ฉบับแปลภาษาไทย ปี 2560 – 2564 โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

5. ประเภทการแข่งขัน

รายการชาย (21)

หญิง (21)

ฟรีสไตล์ 50ม., 100ม., 200ม., 400ม., 800ม., 1500ม.

ผีเสื้อ 50ม., 100ม., 200ม.

กรรเชียง 50ม., 100ม., 200ม.

กบ 50ม., 100ม., 200ม.

เดี่ยวผสม 200ม., 400ม.

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50ม.

ผลัดฟรีสไตล์ 4x100ม.

ผลัดผสม 4x50ม.

ผลัดผสม 4x100ม.

50ม., 100ม., 200ม., 400ม., 800ม., 1500ม.

50ม., 100ม., 200ม.

50ม., 100ม., 200ม.

50ม., 100ม., 200ม.

200ม., 400ม.

4x50ม.

4x100ม.

4x50ม.

4x100ม.

 

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน :

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 24.00 น.
 • ค่าสมัครประเภทบุคคลรายการละ 80 บาท และประเภททีมรายการละ 300 บาท
 • รายการแข่งขันประเภทบุคคลนักกีฬาสามารถลงสมัครรายการแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 9 รายการ
 • รายการแข่งขันประเภททีม ชมรม สโมสร สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รายการละ 1 ทีม
 • รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนไม่เกิน 600 คน

7. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน แบบออกเป็น 9 กลุ่ม

 • กลุ่มทั่วไป คือ นักกีฬาที่เกิด พ.ศ.2547 ลงไป (19 ปีขึ้นไป)
 • กลุ่ม 1 คือ นักกีฬาที่เกิด พ.ศ.2548 – พ.ศ. 2550 (16-18 ปี)
 • กลุ่ม 2 คือ นักกีฬาที่เกิด พ.ศ.2551 – พ.ศ. 2552 (14-15 ปี)
 • กลุ่ม 3 คือ นักกีฬาที่เกิด พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2554 (12-13 ปี)
 • กลุ่ม 4 คือ นักกีฬาที่เกิด พ.ศ.2555 (11 ปี)
 • กลุ่ม 5 คือ นักกีฬาที่เกิด พ.ศ.2556 (10 ปี)
 • กลุ่ม 6 คือ นักกีฬาที่เกิด พ.ศ.2557 (9 ปี)
 • กลุ่ม 7 คือ นักกีฬาที่เกิด พ.ศ.2558 (8 ปี)
 • กลุ่ม 8 คือ นักกีฬาที่เกิด พ.ศ.2559 ขึ้นไป (7 ปี)

 

รายการแข่งขัน

กลุ่ม

กลุ่มทั่วไป

 กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4 

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

กลุ่ม 7

กลุ่ม 8

ฟรีสไตล์ 50 ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 100 ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 200 ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

       X

ฟรีสไตล์ 400 ม.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

ฟรีสไตล์ 800 ม.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

ฟรีสไตล์ 1500 ม.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

กรรเชียง 50 ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

กรรเขียง 100 ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

กรรเชียง 200 ม.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

กบ 50 ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

กบ 100 ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

กบ 200 ม.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

ผีเสื้อ 50 ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ผีเสื้อ 100 ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ผีเสื้อ 200 ม.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

เดี่ยวผสม 200 ม.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

เดี่ยวผสม 400 ม.

X

X

X

X

 

 

 

 

 


รายการแข่งขัน

รวมทุกกลุ่มอายุไม่เกิน 45 ปี

รวมทุกกลุ่มอายุไม่เกิน 61 ปี

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 ม.

X

X

ผลัดผสม 4 x 50 ม.

X

X

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 ม.

X

X

ผลัดผสม 4 x 100 ม.

X

X

8. คุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องสังกัดสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเท่านั้น
 • ยกเว้น ชมรม สโมสร ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เชิญเป็นพิเศษจากต่างประเทศ หรือ จากโรงเรียนนานาชาติ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องสมัครแข่งขันในรุ่นหรือกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้น
 • สมัครการแข่งขันผ่านระบบ Online ของเว็ปไซต์ www.cnxswimming.com
 • ตรวจสอบรายชื่อ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทาง www.cnxswimming.com
 • การชำระค่าสมัคร หลังจากตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้ชำระค่าสมัครผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท ชื่อบัญชี นายธนกร เนื่องคำมา เลขที่บัญชี 152-0-30668-7 ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

9. การประชุมผู้จัดการทีม

 • วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

10. ระบบการจัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันแบบ Time Final
 • รายการแข่งขันประเภทบุคคลในระยะทาง 200, 400, 800, 1500 เมตร ของแต่ละกลุ่มอายุ จะจัดการแข่งขันเป็นระบบรวมทุกกลุ่ม แล้วแยกผลการแข่งขันในการพิจารณาประเภทรางวัลแก่นักกีฬา
 • ชมรมสโมสรสามารถส่งนักกีฬา ชาย/หญิง เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน
 • การแข่งขันประเภททีมเป็นการรวมอายุของนักกีฬาแต่ละชมรม สโมสร รายการละ 1 ทีม ชาย / หญิง
 • แนวทางปฏิบัติการจัดกลุ่มนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม
  • กลุ่มรวมอายุไม่เกิน 45 ปี
  • กลุ่มรวมอายุไม่เกิน 61 ปี

11. รางวัลการแข่งขัน

 • 11.1 รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล
  • ประเภทเหรียญรางวัลการแข่งขัน
   • นักกีฬาชนะเลิศ ลำดับที่ 1, 2, 3 จะได้รับเหรียญรางวัล ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับ ยกเว้น กลุ่ม 6,7,8 เป็นการแข่งขันแบบแจกเหรียญทุกชุด ที่มีรายการแข่งขัน ตามระเบียบการแข่งขัน
  • ประเภทถ้วยรางวัล
   • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม แต่ละกลุ่มอายุ แยก ชาย – หญิง สนับสนุนโดยบริษัท AITN Bangkok อันดับที่ 1 – 3 จำนวน 54 รางวัล การพิจารณานักกีฬายอดเยี่ยม พิจารณาจากคะแนนรวมของ รายการแข่งขันประเภทบุคคล หากกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้นับเหรียญตามลำดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง หากเท่ากันอีกให้นับจากเหรียญรางวัลทั้งหมดและหากยังเท่ากันให้นับอายุนักกีฬาที่มากกว่า
 • รางวัลการแข่งขันประเภทสโมสร
  • ประเภทสโมสรยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 1-3 พร้อมทุนสนับสนุน โดยบริษัท AITN Bangkok
   • สโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
   • สโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
   • สโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท
   • สโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
   • สโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 5 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
 • รางวัลประเภทผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
  • รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จำนวน 3 รางวัล พิจารณาจากสโมสรที่มีคะแนนร่วมสูงสุด อันดับที่ 1 – 3 สนับสนุนโดยบริษัท AITN Bangkok
   • ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนสนับสนุน 3,000 บาท
   • ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนสนับสนุน 2,000 บาท
   • ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนสนับสนุน 1,000 บาท
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมผลการแข่งขันทุกคน

12. คะแนนการแข่งขัน

 • ผู้ที่ได้เหรียญทอง ทำสถิติดีกว่าเอเชี่ยนเกมส์ 5,000 คะแนน
 • ผู้ที่ได้เหรียญทอง ทำสถิติดีกว่ากีฬาซีเกมส์และประเทศไทย 1,800 คะแนน
 • ผู้ที่ได้เหรียญทอง ทำสถิติดีกว่าประเทศไทยในรุ่นทั่วไป 600 คะแนน
 • ผู้ที่ได้เหรียญทอง ทำสถิติดีกว่าประเทศไทยในรุ่นอายุ 300 คะแนน
 • ในกรณีทำลายสถิติประเทศไทยทั้งรุ่นอายุ และรุ่นทั่วไปพร้อมกัน จะได้รับคะแนนในรุ่นทั่วไป พร้อมทุนการศึกษาตามระเบียบของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • รายการประเภทบุคคล ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 8 ได้คะแนน 18, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ
 • รายการประเภททีม ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 8 ได้คะแนน 36, 18, 14, 10, 8, 6, 4, 2 ตามลำดับ
 • กรณีที่มีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการประเภทบุคคลและประเภททีม น้อยกว่า 3 คน หรือ 3 สโมสร ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่พิจารณาคะแนนตามข้อ 12.6 และ 12.7 ยกเว้นนักกีฬาที่ได้ทำลายสถิติประเทศไทย ของแต่ละรายการที่มีการแข่งขัน จะได้รับทุนการศึกษาตามระเบียบของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

13. การประท้วงการแข่งขัน

 • ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทำหนังสือการประท้วงพร้อมเงินประกันจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อผู้ตัดสินชี้ขาด (Referee) ไม่เกิน 30 นาที หลังจากติดประกาศผลการแข่งขันในรายการนั้นอย่างเป็นทางการ ถ้ากรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินประกันให้ แต่ถ้ามีการประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะริบเงินประกัน
 • การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬาจะต้องประท้วงให้เสร็จสิ้นในการประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น

14. การประชุมผู้จัดการทีม

 • การประชุมผู้จัดการทีมในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • สโมสรที่ส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้จัดการทีมหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม กรณีที่ ชมรม สโมสร ใดที่ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงหรือแนวทางปฏิบัติ ที่ได้มีมติในที่ประชุม

15. การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามคำแนะนำและข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท้องที่กรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด เช่น การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่างการสวมหน้ากากตลอดการชมหรือการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นนักกีฬาในขณะทำการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถฉุกเฉิน

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามที่

 • อ.ธนากร เนื่องคำมา 081-648-8578 (ประธานจัดการแข่งขัน)
 • Line official account: @cnxswimming (ฝ่ายประมวลผล)

โปรแกรมการแข่งขัน

รายการ

ประเภท

รายการ

ประเภท

101

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 ชาย

102

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 หญิง

103

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

104

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

105

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

106

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

107

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

108

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

109

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

110

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

111

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

112

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

113

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 7 ชาย

114

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 7 หญิง

115

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 8 ชาย

116

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 8 หญิง

117

กบ 200 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3 ชาย

118

กบ 200 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3  หญิง

119

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 ชาย

120

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 หญิง

121

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

122

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

123

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

124

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

125

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

126

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

127

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

128

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

129

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

130

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

131

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 7 ชาย

132

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 7 หญิง

133

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 8 ชาย

134

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 8 หญิง

135

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 ชาย

136

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 หญิง

137

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

138

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

139

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

140

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

141

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

142

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

143

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

144

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

145

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

146

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

147

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 7 ชาย

148

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 7 หญิง

149

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 8 ชาย

150

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 8 หญิง

151

เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3,4,5 ชาย

152

เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3,4,5 หญิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

ประเภท

รายการ

ประเภท

201

ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3,4,5 ชาย

202

ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3,4,5 หญิง

203

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 ชาย

204

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 หญิง

205

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

206

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

207

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

208

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

209

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

210

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

211

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

212

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

213

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

214

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

215

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 7 ชาย

216

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 7 หญิง

217

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 8 ชาย

218

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 8     หญิง

219

กบ 100 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 ชาย

220

กบ 100 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 หญิง

221

กบ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

222

กบ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

223

กบ 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

224

กบ 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

225

กบ 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

226

กบ 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

227

กบ 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

228

กบ 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

229

กบ 100 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

230

กบ 100 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

231

กบ 100 เมตร กลุ่ม 7 ชาย

232

กบ 100 เมตร กลุ่ม 7 หญิง

233

กบ 100 เมตร กลุ่ม 8 ชาย

234

กบ 100 เมตร กลุ่ม 8 หญิง

235

ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3,4,5,6,7,8 ชาย

236

ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3,4,5,6,7,8 หญิง

237

เดี่ยวผสม 400 เมตร  กลุ่มทั่วไปและ1,2,3 ชาย

238

เดี่ยวผสม 400 เมตร กลุ่มทั่วไปและ1,2,3 หญิง

239

ผีเสื้อ 200 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3 ชาย

240

ผีเสื้อ 200 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3     หญิง

241

ฟรีสไตล์ 800 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3,4,5 ชาย

242

ฟรีสไตล์ 800 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3,4,5 หญิง

243

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 50 เมตร รวมอายุไม่เกิน 61 ปี ชาย

244

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 50 เมตร รวมอายุไม่เกิน 61 ปี หญิง

245

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 50 เมตร รวมอายุไม่เกิน 45 ปี ชาย

246

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 50 เมตร รวมอายุไม่เกิน 45 ปี หญิง

247

ผลัดผสม 4 X 100 เมตร รวมอายุไม่เกิน 61 ปี ชาย

248

ผลัดผสม 4 X 100 เมตร รวมอายุไม่เกิน 61 ปี หญิง

249

ผลัดผสม 4 X 100 เมตร รวมอายุไม่เกิน 45 ปี ชาย

250

ผลัดผสม 4 X 100 เมตร รวมอายุไม่เกิน 45 ปี หญิง

รายการ

ประเภท

รายการ

ประเภท

301

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3,4,5 ชาย

302

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3,4,5 หญิง

303

กรรเชียง 200 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3 ชาย

304

กรรเชียง 200 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1,2,3 หญิง

305

กบ 50 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 ชาย

306

กบ 50 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 หญิง

307

กบ 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

308

กบ 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

309

กบ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

310

กบ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

311

กบ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

312

กบ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

313

กบ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

314

กบ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

315

กบ 50 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

316

กบ 50 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

317

กบ 50 เมตร กลุ่ม 7 ชาย

318

กบ 50 เมตร กลุ่ม 7 หญิง

319

กบ 50 เมตร กลุ่ม 8 ชาย

320

กบ 50 เมตร กลุ่ม 8 หญิง

321

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 ชาย

322

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 หญิง

323

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

324

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

325

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

326

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

327

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

328

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

329

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

330

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

331

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

332

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

333

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 7 ชาย

334

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 7 หญิง

335

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 8 ชาย

336

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 8 หญิง

337

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 ชาย

338

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม 1 หญิง

339

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

340

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

341

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

342

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

343

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

344

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

345

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

346

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

347

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

348

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

349

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 7 ชาย

350

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 7 หญิง

351

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 8 ชาย

352

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 8 หญิง

353

ผลัดผสม 4 X 50 เมตร รวมอายุ 61 ปี ชาย

354

ผลัดผสม 4 X 50 เมตร รวมอายุ 61 ปี หญิง

355

ผลัดผสม 4 X 50 เมตร รวมอายุ 45 ปี ชาย

356

ผลัดผสม 4 X 50 เมตร รวมอายุ 45 ปี หญิง

357

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 100 เมตร รวมอายุ 61 ปี ชาย

358

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 100 เมตร รวมอายุ 61 ปี หญิง

359

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 100 เมตร รวมอายุ 45 ปี ชาย

360

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 100 เมตร รวมอายุ 45 ปี หญิง