การแข่งขันว่ายน้ำ กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำธารธรา จ.พะเยา

รายการ กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ #1
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายกิตติ์ธเนศ ธนายศอาภาพัฒน์
นายกิตติ์ธเนศ ธนายศอาภาพัฒน์ประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

“กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1”

ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 11- 12 มีนาคม 2566

TOUCHBOARD

ณ สระว่ายน้ำธารธรา จ.พะเยา

**************************************************************

 • ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 พร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท และเงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 3,000 บาท รวม 8,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 2 พร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท และเงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 2,000 บาท รวม 5,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3 พร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท และเงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 1,000 บาท รวม 3,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4 พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท และเงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 1,000 บาท รวม 2,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5-10 และเงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 500 บาท
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละรุ่นชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ รวม 20 ใบ
 • ฟรีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในกำหนด 300 คนแรก

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬา เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจปลูกฝังนิสัยการออกกำลังกาย
 • เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาว่ายน้ำให้มีทักษะที่สูงขึ้น
 • เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมและสโมสรว่ายน้ำต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ
 • เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.พะเยา

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำ 25 เมตร จำนวน 6 ช่องว่าย ณ สระว่ายน้ำธารธรา จ.พะเยา

3. กำหนดการแข่งขัน

 • แข่งขันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 เริ่มแข่งขัน 08.00น.

4. รุ่นอายุในการแข่งขัน

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิดพ.ศ.2560ขึ้นไป (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 12 ปีเกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 13 ปีเกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 14 ปีเกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ. 2551 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ

5. คุณสมบัติของนักกีฬา

 • ไม่จำกัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องสังกัดสโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน หรือ อิสระ
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของ ตนเองเท่านั้น
 • ประเภททีมผลัดนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้ (แต่เลือกลงได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น) สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดทีม

6. การสมัครแข่งขัน

 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสังกัด สโมสร ชมรม โรงเรียน หรืออิสระ
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลไม่จำกัดจำนวนแต่ต้องสมัครแข่งขันในรุ่นอายุ ตนเองเท่านั้น

7. ค่าสมัคร การแข่งขัน

 • ประเภทบุคคลเหมาจ่ายคนละ 700 บาท ประเภททีมรายการละ 200 บาท
 • ชำระค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชีบัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 147-3-43779-8 ชื่อบัญชี ไอเดีย คิดส์ ดี สาขาสี่แยกแม่ต๋ำ พะเยา (โอนแล้วส่งสลิปมาที่ไลน์กลุ่มของการแข่งขัน)
 • เมื่อสมัครแล้วไม่มาแข่งขัน ไม่คืนเงินค่าสมัคร

8. หลักฐานการสมัคร

 • สำหรับทีมที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกับระบบ CNX SWIMMING สามารถสมัครผ่านระบบ เวปไซต์ www.cnxswimming.comโดยไม่ต้องส่งหลักฐานอีก
 • ทีมที่ยังไม่เคยสมัคร สามารถส่งข้อมูล สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเพื่อบันทึกในระบบ CNX SWIMMING โดยติดต่อ Line official account: @cnxswimming

9. สถานที่รับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบเว็ปไซต์ www.cnxswimming.com

10. กำหนดรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครจำนวน 400 คน
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • นายกิตติ์ธเนศ ธนายศอาภาพัฒน์ 080-075-5522 อีเมล kittanet.th@gmail.com

12. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ บริเวณสระว่ายน้ำธารธรา จ.พะเยา

13. กติกาการแข่งขัน

 • แข่งขันแบบรอบเดียวไม่มีรอบคัดเลือก (แจกเหรียญทุกชุด) สระ 25 เมตร 6 ลู่
 • นักกีฬาต้องรายงานตัวก่อนแข่งขัน 20 นาที
 • ใช้การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (One Start Rule) และใช้กติกา (FINA)
 • การจับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (Touch board)
 • นักกีฬาต้องสมัครแข่งขันในรุ่นของตัวเองเท่านั้น เฉพาะประเภทบุคคล
 • รายการทีมผลัดนักกีฬาอายุน้อยกว่าสามารถลงแข่งขันในรุ่นอายุ มากกว่าได้และเลือกแข่งได้เพียงรุ่นเดียว และในแต่ละรุ่นอายุของทุกทีมจะสามารถส่งทีมผลัดได้ไม่จำกัด
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบหลักฐานอายุของนัก กีฬาและคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที และไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับดูวีดีโอ ของผู้ปกครองกรณีประท้วง

14. การนับคะแนน

 • การนับคะแนนประเภทบุคคล นักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1 – 10 ในแต่ละรายการได้คะแนน 20 – 15 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3
 • รายการจับโฟมเตะขาฟรีไม่คิดคะแนน แจกเหรียญทองทุกคน
 • นักกีฬายอดเยี่ยมคิดคะแนนจากคะแนนรวม หาก คะแนนรวมเท่ากันให้นับเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ตามลำดับ หากเท่ากันอีกให้นับอายุผู้ที่น้อยกว่า เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม
 • ประเภททีมผลัดไม่คิดคะแนน

15. ปัญหาต่าง ๆ

 • หากปัญหาใดเกิดขึ้นการตัดสินจะให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาท อันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขัน
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบอุบัติเหตุ อันเกิดขึ้นจากการแข่งขันตามหลักสากลโดยจะเตรียมการปฐมพยาบาลขั้นต้นไว้ให้ เท่านั้น

17. การประท้วง

 • การประท้วงใด ๆ ให้เฉพาะผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังการประกาศผลพร้อมเงินประกัน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดเป็นไปตามที่ประท้วงคณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

18. รางวัลสำหรับนักกีฬา

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

19. เงินบำรุงทีม

 • ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 พร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท และเงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 3,000 บาท รวม 8,000
 • ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 2 พร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท และเงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 2,000 บาท รวม 5,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3 พร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท และเงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 1,000 บาท รวม 3,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4 พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท และเงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 1,000 บาท รวม 2,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5-10 และเงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 500 บาท
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละรุ่นชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบรวม 20 ใบ
 • หากคะแนนรวมสโมสรเท่ากันจะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

20. ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ/ชายหญิง

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

1.

เตะขาฟรีสไตล์ 25 ม.

/

/

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

ฟรีสไตล์ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.

ฟรีสไตล์ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.

กรรเชียง 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5.

กรรเชียง 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6.

กบ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7.

กบ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8.

ผีเสื้อ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9.

ผีเสื้อ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10.

ผลัดฟรี 4x25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11.

ผลัดผสม 4x25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

รวมท่าบุคคล

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

 

แผนที่สระแข่งขัน