การแข่งขันว่ายน้ําเมืองย่าโมสวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 1

จัดโดย สโมสรว่ายน้ำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา และการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564

ณ. สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระ 25 เมตร) อ. เมือง จ.นครราชสีมา

รายการ ว่ายน้ำเมืองย่าโม จ.นครราชสีมา
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.ประสงค์ จงกลนี
อ.ประสงค์ จงกลนีประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ําเมืองย่าโมสวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

จัดโดย สโมสรว่ายน้ำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
และการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564

ณ. สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระ 25 เมตร) อ. เมือง จ.นครราชสีมา

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

 • พัฒนาการและยกระดับนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานสากลขึ้น
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 • เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • เป็นกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • เก็บสถิติแต่ละรายการเพื่อการประมวลผลการพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ. สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระ 25 เมตร) อ. เมือง จ.นครราชสีมา (สระว่ายน้ำ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

3. วันที่แข่งขัน

 • วันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เริ่มแข่งขันเวลา 8.00 น.
 • ประชุมผู้จัดการทีมวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.15 น.

4. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ** ชาย-หญิง**

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2558 ขึ้นไป (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญ ลำดับ 1 – 3 ในรุ่น มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2550 (มอบเหรียญ ลำดับ 1 – 3 ในรุ่น มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นทั่วไปเกิดพ.ศ. 2549 ลงมา (มอบเหรียญ ลำดับ 1 – 3 ในรุ่น มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)

5. การสมัครแข่งขัน

 • ไม่จำกัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัครในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด
 • สโมสรต่าง ๆที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเองเท่านั้น
 • สโมสรต่าง ๆที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภททีมผลัดได้รุ่นละไม่เกิน 2 ทีม และต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเองหรืออายุที่มากกว่า สมัครได้เพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสมัครแข่งขันในรุ่นอายุที่ต่ำกว่า

6. สถานที่รับสมัคร

 • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ www.cnxswimming.com เพื่อความถูกต้องแม่นยำของการสมัคร
 • อ.ไพบูลย์ เจริญสันติ 081-5300-700,
 • CNX swimming 061-269-1459

7. กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (ปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากสมัครครบจำนวน 500 คน)
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก้ไขในระบบสมัครแข่งขันก่อนปิดการรับสมัคร

8. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • อ. ประสงค์ จงกลนี 089 – 2803975
 • ดร. สิทธิชัย เป้งคำภา 061-2689954, 081-0606600

9. ค่าสมัคร

 • รายการเดี่ยวรายการละ 60 บาท
 • รายการผลัด (2 x 60) รายการละ 120 บาท

10. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วาระการประชุม
 • ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขันที่ตกหล่น
 • ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลตัวสะกดให้ถูกต้องเพื่อการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
 • ชำระค่าสมัคร
 • เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

11. การดำเนินการแข่งขันว่ายน้ำ

 • ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA 2013-2017) แปลเป็นภาษาไทย โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL)
 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 20 นาที
 • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TOUCH BOARD) หากนาฬิกาอัตโนมัติขัดข้องจะใช้เวลามือประจำลู่แทน
 • ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ
 • นักกีฬาที่อยู่ในรุ่นอายุ 6 – 8 ปี ในการทำผิดกติกา ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 • ในกรณีประท้วงขอให้ผู้ฝึกสอนเท่านั้น ในการยื่นประท้วงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 • ผู้ควบคุมทีมจะต้องรับผิดชอบหลักฐานรุ่นอายุของนักกีฬาให้ถูกต้อง หากมีการประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที และไม่คืนเงินค่าสมัคร

12. การนับคะแนน

 • ระยะทาง 25 เมตร จะได้คะแนน 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ
 • ระยะทาง 50 เมตร จะได้คะแนน 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ตามลำดับ
 • ระยะทาง 100 เมตร จะได้คะแนน 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ตามลำดับ
 • ทีมผลัด จะได้คะแนน 9, 7, 5, 4, 3, 2 ตามลำดับ
 • รายการ เตะขา ฟรี 25 เมตร กบ 25 เมตร และ ผีเสื้อ 25 เมตร นับคะแนนเหมือนระยะทาง 25 เมตร และมอบเหรียญรางวัลตามปกติ
 • กรณีคะแนนประเภททีมชนะเลิศเท่ากัน จะพิจารณาทีมที่ส่งผู้สมัครมากกว่ารับรางวัล
 • กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวมชนะเลิศเท่ากัน ในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจากจำนวนเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญรางวัลเท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุด

13. การประท้วง

 • การประท้วงใด ๆ ให้ผู้จัดการหรือตัวแทนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 20 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่เงินประกัน

14. ปัญหาใดที่เกิดขึ้น

 • การตัดสินใจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ควบคุมการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

15. รางวัลประเภทบุคคล

 • นักกีฬาที่ชนะที่ 1-2-3 ในรุ่นอายุ 6 – 12 มอบเหรียญทุกชุดการแข่งขัน มอบถ้วย 14 ใบชาย 7 ใบหญิง 7 ใบ (มอบเหรียญทุกชุด)
 • นักกีฬาที่ชนะที่ 1-2-3 ในรุ่นอายุ 13 – ทั่วไป (Time final) มอบถ้วย 20 ใบชาย 10 ใบหญิง 10 ใบ
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละรุ่นอายุ 6 – 12 ปี แยกชาย – หญิง ที่ 1 – 7 มีถ้วยรางวัล และ 13 – ทั่วไป ที่ 1 – 10 มีถ้วยรางวัล หลักเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาจาก คะแนนบุคคลเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้นับจำนวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง (ในรายการ)ตามลำดับ ถ้าคะแนนและเหรียญเท่ากัน ให้ถือผู้มีอายุน้อยกว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล

16. รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุด 5 รางวัล

 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 5,000 บาท
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 2 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 3,000 บาท
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 3 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 2,000 บาท
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 4 รับถ้วยรางวัล
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 5 รับถ้วยรางวัล

17. ประเภทการแข่งขันในแต่ละวัน

รายการแข่งขันวันเสาร์

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

ส.

เดี่ยวผสม 100 ม.

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

ส.

เตะขา ฟรี 25 ม.

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

ส.

กบ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ฟรีสไตล์ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

กบ 100 ม.

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

ส.

เตะขากบ 25 ม.

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

ส.

ฟรีสไตล์ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

กบ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ผลัดผีเสื้อ 2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ผลัดกบ 2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

รายการแข่งขันวันอาทิตย์

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

อ.

ฟรีสไตล์ 100 ม.

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

เตะขาผีเสื้อ 25 ม.

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

อ.

ผีเสื้อ 100 ม. 

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

อ.

กรรเชียง 25 ม. 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

ผีเสื้อ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

กรรเชียง 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

ผีเสื้อ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

กรรเชียง 100 ม.

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

อ.

ผลัดฟรี 2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/


หมายเหตุ 0 คือ ไม่มีรายการแข่งขัน และ / คือ มีรายการแข่งขัน

แผนที่สระแข่งขัน