การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติดครั้งที่ 5

จัดโดยจัดโดย ชมรมว่ายน้ำ กกท.ภาค 5 จ.เชียงใหม่

เลื่อนการแข่งขัน กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ณ. สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รายการ ว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติด
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.นฐนัธย์ ใยบัว
อ.นฐนัธย์ ใยบัวประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติดครั้งที่ 5

จัดโดย ชมรมว่ายน้ำ กกท.ภาค 5 จ.เชียงใหม่

เลื่อนการแข่งขัน จะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้ง

ณ. สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล
 • เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
 • เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

วันที่แข่งขัน (จะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้ง)

 • ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.15 น.
 • วันที่ 24 เมษายน 2564 เริ่มแข่งขันเวลา 07.30 น.
 • รายงานตัวในการแข่งขัน 07.15 น.

สถานที่ทำการแข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

กติกาการแข่งขัน

 • การปล่อยตัวแบบ One Start Rule
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน (ใช้ Touch Board)
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบ 3 คน และต้องมาจาก 2 สโมสร จะจัดให้มีการแข่งขันปกติและมอบเหรียญแต่ไม่นับคะแนน
 • การแข่งขันจะใช้ 8 ลู่ แจกเหรียญ ทุกชุด
 • ปัญหาใดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วง และคณะกรรมการสามารถพิสูจน์ ได้ว่าผิดจริง นักกีฬาคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีและไม่คืนเงินค่าสมัคร

คุณสมบัตินักกีฬา

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด และอิสระได้
 • ประเภทบุคคลจะต้องแข่งขันตามรุ่นอายุตนเองเท่านั้น ไม่จำกัดท่าว่ายการแข่งขัน (ในแต่ละรุ่น)

สถานที่รับสมัคร

 • อาจารย์ไพบูลย์ เจริญสันติ โทร. 081-5300700 (สมัครออนไลน์ www.cnxswimming.com)

วันที่รับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล 6-7 ปีคนละ 400 บาท
 • ประเภทบุคคล 8 ปีขึ้นไปคนละ 600 บาท
 • ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินเข้า ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 066-8244769 นฐนัธย์ ใยบัว ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 พร้อมนำหลักฐานการโอนแสดงใน Line ID 3140700108 เพื่อรับ บัตรประจำตัวนักกีฬา (ID Card) ในวันที่ 24 ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น หมายเหตุ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบกรุณาโอนพร้อมกันทั้งชมรม

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย ถ้าเคยแข่งของระบบ CNX swimming ไม่ต้องใช้

ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น

 • ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิจะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิการแข่งขันของนักกีฬาทุกกรณี
 • การยื่นประท้วงให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อในใบสมัครเท่านั้นมีสิทธิในการประท้วง ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานจัดการแข่งขันหรือผู้แทนภายใน 30 นาที หลังรายการนั้น ประกาศผลและวางเงิน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลประเภทบุคคล
  • นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัลทุกคน
  • นักกีฬาประเภทบุคคลแจกเหรียญทุกชุด (นักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ในแต่ละชุดจะได้รับเหรียญทองพร้อมเงินรางวัล ส่วนอันดับ 2,3 จะได้รับเหรียญเงินและทองแดงตามปกติ) แต่ละรุ่นอายุมีถ้วยรางวัลคะแนนรวมบุคคล 20 ใบ (ชาย 10 ใบ, หญิง 10 ใบ)
  • ระยะทาง 50,100 เมตร จะได้คะแนน 20, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1
 • รางวัลประเภททีม
  • รางวัลคะแนนรวมทีม ชนะเลิศ อันดับ 1-5 รับถ้วยรางวัล
  • การนับคะแนน

รุ่นอายุการแข่งขัน (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)

 • รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีเกิด พ.ศ. 2558 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2557 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2556 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2555 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2554 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2553 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2552 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2551 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2550 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ
 • รุ่นอายุ ทั่วไปเกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคล 20 ใบ

ประเภทการแข่งขัน

ที่

ประเภท

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

1

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

3

กบ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

กบ 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

5

ผีเสื้อ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

ผีเสื้อ 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

7

กรรเชียง 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

กรรเชียง 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

9

เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่สระแข่งขัน